Arhitektura Drvar d.o.o.

Projektiranje, sudsko vještačenje, posredovanje nekretninama, energetsko certificiranje, koordinacija zaštite na radu, savjetovanje, projektantski i stručni nadzor

Koordinacija zaštite na radu

U našoj paleti usluga klijentima nudimo i uslugu koordinacije zaštite na radu u fazi planiranja (koordinator I) i u fazi izvoženja radova (koordinator II).

 

Obveza investitora

Investitor mora imenovati koordinatora zaštite na radu - ovlaštenu osobu (ili više njih) zaduženu za nadgledanje primjene pravila zaštite na radu. Investitor je dužan imenovati posebno koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja, a posebno za fazu izvođenja radova.
Kod prijave gradilišta investitor je obavezan prijaviti i koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja (koordinatora I) i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinatora II).
Imenovanje koordinatora zaštite na radu ne oslobađa investitora njegovih obaveza iz područja zaštite na radu, kao ni druge osobe na gradilištu njihovih obveza.
Prilikom građenja treba voditi računa o uputama glavnog inženjera, ali i koordinatora zaštite na radu.

 

Koje su obveze koordinatora I?

Koordinator I mora koordinirati primjenu načela zaštite na radu propisanih Zakonom o zaštiti na radu, izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova koji sadrži pravila zaštite na radu koja se primjenjuju ovisno o aktivnostima koje se odvijaju na gradilištu. 
Plan sadrži i posebne mjere ako poslovi spadaju u opasne radove (rad u blizini električnih vodova, zapaljivih materijala, eksploziva, rad sa strojevima s povećanim opasnostima i slično).
Mora izraditi i dokumentaciju koja će sadržavati bitne sigurnosne podatke koje je potrebno primijeniti nakon gradnje i tokom uporabe građevine.

Koje su obveze koordinatora II?

Koordinatora u fazi izvođenja radova imenuje investitor. Može ih biti više ako je više izvođača i u tom slučaju treba tada imenovati i glavnog koordinatora.
Koordinator II koordinira primjenu načela zaštite na radu tokom donošenja odluka tehničkim mjerama prilikom planiranja faza pojedinih radova i kod određivanja rokova potrebnih za sigurno dovršenje faza radova koje se izvode istovremeno ili u slijedu. Koordinator II mora koordinirati izvođenje određenih postupaka kako bi osigurao da poslodavci i druge osobe primjenjuju načela zaštite na radu na gradilištu i da izvode radove u skladu s planom izvođenja radova. 
Obveza koordinatora II je izrada svih potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu te osigurati suradnju i međusobno izvješćivanje između izvođača radova kako bi se povećala sigurnost radnika i smanjile opasnosti i nadzirati primjenu radnih postupaka na pravilan način.

 

Odgovornost investitora

Prema Zakonu o zaštiti na radu propisana je kazna od 30 000 kuna ako investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje projekt ne imenuje koordinatora zaštite na radu pri izradi projekta ili tijekom građenja (članak 73. stavci 3. i 4.), čime se ne oslobobađa od obveze imenovanja koordinatora.

Kategorije: koordinator zaštite na radu

Ključne riječi: koordinator I, koordinator II, koordinacija zaštite na radu