Arhitektura Drvar d.o.o.

Projektiranje, sudsko vještačenje, posredovanje nekretninama, energetsko certificiranje, koordinacija zaštite na radu, savjetovanje, projektantski i stručni nadzor

Projektantski i stručni nadzor

Arhitektura Drvar - usluge projektantskog i stručnog nadzora nad izvedbom ugovorenih radova, obračunatih količina prema građevinskoj knjizi i ostali nadzor.

Investitorima osiguravamo nadzor nad izvedbom ugovorenih radova, obračunatih količina prema građevinskoj knjizi kroz usluge projektantskog i stručnog nadzora nad gradnjom.

Projektantski nadzor

Projektantski nadzor izvodi ovlašteni arhitekt, projektant predmetne građevine. Ovlašteni arhitekt osigurava da se građevina gradi prema projektnoj dokumentaciji i također sudjeluje u rješavanju završnih detalja koji se javljaju tokom gradnje, a nisu bili predvidivi prilikom projektiranja ili su nastali novi tokom izvođenja. Također projektant u suradnji i uz suglasnost investitora određuje i sudjeluje u odabiru završnih materijala, obloga, opločenja, boja i materijala.

Stručni nadzor

Stručni nadzor obuhvaća:

  • provjeru izvođenja radova u skladu s građevinskom dozvolom i izvedbenim projektom (kontrola materijala, kota, gabarita, tumačenje projekta i slično);
  • koordinaciju rada svih sudionika u izvođenju radova;
  • kontrolu ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanje odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza;
  • provjeru pridržavanja ugovorenih rokova i praćenje operativnog plana, kontrola raspolaže li gradilište radnicima odgovarajuće kvalifikacijske struke i mehanizacijom prema operativnom planu;
  • provjeru kvalitete radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije izvođača kojom dokazuje kvalitetu radova, organiziranje kontrolnih ispitivanja, određivanje i poduzimanje mjera za uklanjanje nedostataka i dr.);
  • kontrolu unešenih podataka i ovjera unosa u građevinski dnevnik, kontrolu i ovjeravanje situacija;
  • sudjelovanje na končanom obračunu;
  • završno izvješće nadzornog inženjera.

Kategorije: stručni nadzor

Ključne riječi: arhitekt, nadzor, usluge, stručni nadzor, projektantski nadzor, savjetovanje