Arhitektura Drvar d.o.o.

Projektiranje, sudsko vještačenje, posredovanje nekretninama, energetsko certificiranje, koordinacija zaštite na radu, savjetovanje, projektantski i stručni nadzor

Projektiranje

Usluge projektiranja

Za Vas pružamo usluge:

  • Arhitektonskog projektiranja svih vrsta namjena građevina
  • Projektiranja uređenja stambenih i poslovnih interijera
  • Rekonstrukcije i adaptacije prostora
  • Legalizacija nekretnina
  • Projektnog menadžmenta i usluge konzaltinga

 

Arhitektonsko projektiranje

Arhitektonsko projektiranje, odnosno izrada arhitektonskog projekta polazi od konceptualnih rješenja i idejnog projekta, preko glavnog i izvedbenog projekta do pružanja usluga stručnog projektantskog nadzora; podrazumijeva i ishođenje svih potrebnih dozvola (lokacijske dozvole, građevinske dozvole, uporabne dozvole) i dokumentacije koja im prethodi.

 

Adaptacija - projektiranje uređenja stambenih i poslovnih interijera

Projektiranje uređenja stambenih i poslovnih interijera podrazumijeva uređenje unutarnjeg prostora objekta odnosno izradu prijedloga varijantnih rješenja do konačne varijante, definiranje vrsta obloga i materijala, instalacija, način slaganja keramike, parketa i sl. Prilikom uređenja interijera treba voditi računa o svima koji će koristiti taj interijer, kako stalno, tako i povremeno. Dizajner interijera Vam lakše sagleda Vaš prostor uključujući sve Vaše potrebe, želje, navike, boje koje volite, stil... te napravi najbolji omjer između Vas, Vašeg interijera i Vaših financija. Dobijete najbolji omjer cijene i kvalitete i to sve na jednom mjestu. Nudimo Vam kompletnu uslugu.

 

Rekonstrukcija prostora

Rekonstrukcija prostora obuhvaća izradu projektne dokumentacije potrebne za dobivanje dozvola i izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za uporabljivu građevinu i kojima se mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl. (N.N. 153/13 Zakon o gradnji).

 

Legalizacija nekretnina

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira. U skladu s propisima Republike Hrvatske vršimo usluge legalizacije objekata i dijela objekata.

 

Projektni menadžment i usluge konzaltinga

Projektni menadžment obuhvaća definiranje projekta s njegovim fazama, uloge u projektu, okruženje projekta, alate i tehnike za planiranje i praćenje projekata, izvještavanje i kontrolu projekata, upravljanje promjenama i rizicima, financijsko planiranje i praćenje projekata.

Konzalting podrazumijeva pružanje stručne pomoći u obliku savjetovanja i sugeriranja rješenja u definiranju projektnih zadataka za različite vrste gradnje, zatim planiranje, voženje i procjena investicija i vezanih projekata te detaljna razrada istih; posredovanje i komuniciranje s gradskim i državnim ustanovama, a sve u cilju postizanja prihvatljivog konačnog rješenja i ishoda.

Kategorije: projektiranje

Ključne riječi: usluge, projektiranje, arhitektonsko projektiranje, adaptacije prostora, prostorno planiranje, projektni menagement, projektantski nadzor