Arhitektura Drvar d.o.o.

Projektiranje, sudsko vještačenje, posredovanje nekretninama, energetsko certificiranje, koordinacija zaštite na radu, savjetovanje, projektantski i stručni nadzor

Tehničke i savjetodavne usluge

Našim klijentima pružamo stručno savjetovanje u području graditeljstva kod izgradnje građevina u cilju savjetovanja investitora sa predlaganjem najboljih i optimalnih rješenja, zaštite investitora, kontrole kvalitete gradnje i kontrole količina i kvalitete ugrađene opreme.

Savjetovanje uključuje financijsko i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom građevina; odabir, povezivanje i usklađivanje rada projektanta, nadzornog inženjera i izvođača radova; pribavljanje, ishođenje ili izrada dokumenata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta; pribavljanje svih dokumenata, dokumentacije dokaza kvalitete i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za nabavku opreme te obavljanje radnji koje je izvođač dužan obavljati tijekom građenja građevine; osiguravanje svih potrebnih predradnji i radnji do uspješno provedenog tehničkog pregleda i primopredaje građevine.

 

Vođenje projekata

Vođenje projekata uključuje upravljanje izgradnjom ili rekonstrukcijom uredskih prostora, poslovnih objekata, trgovina i skladišta. Naša usluga uključuje sve faze počevši od definiranja zadatka, do provedbe i isporuke gotovog proizvoda.

Ovisno o nivou angažmana obavljamo aktivnosti:

A) Pregled i kontrola troškovnika, sudjelovanje u formiranju tenderske dokumentacije

 • Uvid u projektnu dokumentaciju
 • Pregled izrađenih troškovnika
 • Analiza modela ugovaranja radova te prilagodba specičnostima zadane investicije
 • Priprema (u suradnji s projektantima) konačne verzije tenderske dokumentacije za raspis nadmetanja za odabir izvođača
 • Analiza i obrada dostavljenih ponuda, svođenje pojedinih elemenata ponude na iste nazivnike, odn. na usporedive parametre
 • Stručna pomoć investitoru kod odabira glavnog izvoditelja
 • Nakon odabira izvoditelja definiranje pojedinih detalja sukladno njegovim tehnološkim mogućnostima i osposobljenosti te priprema konačnog ugovornog troškovnika
 • Analiza i dorada dinamičkog plana kojeg je ponudio izvođač, sukladno specifičnim zahtjevima investitora (rokovi, obveze prema najmoprimcima)
 • Priprema stručnog dijela ugovorne dokumentacije prema odabranom modelu ugovaranja te usuglašavanje s pravnom službom investitora uvažavajući ciljeve odabranog modela ugovaranja
 • Izrada analiza i financijskih projekcija investicije

B) Poslovi konzaltinga tijekom realizacije gradnje

 • Stalno stručno savjetovanje investitora tijekom procesa gradnje, kod odabira izvedbe pojedinih detalja izvedbenih projekata, posebice kod izvedbe zaštite građevne jame, utvrđivanju pozicija postojećih instalacija na parceli i dr.  (pomoć projektantu i investitoru u odabiru najpovoljnijih rješenja).
 • Aktivnosti vezane uz proces gradnje – sudjelovanje u osiguranju komunalnih priključaka, organiziranju geodetskih snimanja i upisa izvedenog stanja građevine u katastar i zemljišne knjige, (to radi geodeta) organiziranje izrade etažnog elaborata, te sve druge završne aktivnosti na projektu izgradnje
 • Kontakt s nadležnim gradskim komunalnim službama kod izvedbe priključaka
 • Izrada raznih financijskih analiza – praćenje utroška sredstava tijekom realizacije investicije

 

EU fondovi

Kroz fondove Europske unije nude se prilike za sufinanciranje projekata koji su u skladu s kriterijima EU. Neki od najčešćih sufinanciranih projekata uključuju energetsku učinkovitost, investicije u turizmu i investicije u ostale djelatnosti. Javite nam se i provjerite možemo li Vam pomoći u korištenju ovih sredstava.

 

Kategorije: usluge

Ključne riječi: procjena nekretnina, etažiranje, nekretnine, legalizacija, vođenje projekata, eu, fondovi