Arhitektura Drvar d.o.o.

Projektiranje, sudsko vještačenje, posredovanje nekretninama, energetsko certificiranje, koordinacija zaštite na radu, savjetovanje, projektantski i stručni nadzor


Stranice s kategorijom projektantski nadzor

Projetantski i stručni nadzor
Arhitektura Drvar - usluge projektantskog i stručnog nadzora nad izvedbom ugovorenih radova, obračunatih količina prema građevinskoj knjizi i ostali nadzor.
Kategorije: stručni nadzor
Ključne riječi: arhitekt, nadzor, usluge, stručni nadzor, projektantski nadzor, savjetovanje