Arhitektura Drvar d.o.o.

Projektiranje, sudsko vještačenje, posredovanje nekretninama, energetsko certificiranje, koordinacija zaštite na radu, savjetovanje, projektantski i stručni nadzor


Stranice s kategorijom usluge

Energetsko certificiranje
Arhitektura Drvar pruža usluge energetskog certificiranja i izrade energetskih certifikata na području cijele Hrvatske.
Kategorije: energetsko certificiranje
Ključne riječi: energetski certifikat, energetsko certificiranje, izrada energetskih certifikata, usluge

Projetantski i stručni nadzor
Arhitektura Drvar - usluge projektantskog i stručnog nadzora nad izvedbom ugovorenih radova, obračunatih količina prema građevinskoj knjizi i ostali nadzor.
Kategorije: stručni nadzor
Ključne riječi: arhitekt, nadzor, usluge, stručni nadzor, projektantski nadzor, savjetovanje

Legalizacija objekata
Prema izmjenama Zakona o legalizaciji objekata produžen je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju do 30. lipnja 2018. godine.
Kategorije: legalizacija, usluge
Ključne riječi: legalizacija, 2017, bespravni objekti, legalizacija bespravnih objekata, usluge legalizacije