Arhitektura Drvar d.o.o.

Projektiranje, sudsko vještačenje, posredovanje nekretninama, energetsko certificiranje, koordinacija zaštite na radu, savjetovanje, projektantski i stručni nadzor

ARHITEKTURA DRVAR d.o.o.

Adresa: HR-10000 Zagreb, Jarnovićeva 17 G

OIB: HR66637751977

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080811570

Phone.+385 99 610 2005

E-mail: [email protected]

Web:www.arhitektura-drvar.hr

Račun otvoren kod Privredne banke Zagreb, Ulica dr. Franje Račkog 6, Zagreb

Broj žiro računa: HR33 2340 0091 1107 5749 9

Temeljni kapital društva iznosi 204.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti

Članovi Uprave: Ines Drvar i Davor Drvar

Izvršni direktor: Davor Drvar